bahusus

[ba:'husus]
波́ zf. 旧́ 尤其, 特别, 格外: Ben kalabalığı severim, bahusus etrafımda sizin gibi gençler olursa, büsbütün içim açılır. 我喜欢热闹, 尤其是像你们这样的年轻人在我身边, 我开心死了。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • bahusus — zf., esk., Far. bā + Ar. ḫuṣūṣ Özellikle Köşk geniş, ben kalabalığı severim, bahusus etrafımda sizin gibi gençler olursa büsbütün içim açılır. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bâhusus — (F. A.) [ صﻮﺼﺧﺎﺑ ] hele hele, özellikle …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • BAHUSUS — Hususiyle. En çok. Hele …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • LASİYYEMA — Bâhusus. Hususan. Buna gelince. Herşeyden ziyade. Ençok …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • özellikle — zf. Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boş kalmak — 1) kimse oturmamak Ev boş kaldı. 2) işsiz kalmak Her senede üç dört ay, bahusus kışın boş kalırız. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ALE-L-HUSUS — Hususiyle, hepsinden önce olarak. Bâhusus …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • GAYR-I MÜTENAHÎ — Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.(Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret i gayr ı mütenahî lâzımdır. Zira, şu kitab ı kebir i kâinatın her bir harfinin, bâhusus zihayat her bir harfinin, her bir cümlesine… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜCAHEDE — (C.: Mücahedât) Cihad etme. * Din düşmanına karşı koyma. Çarpışma. * Uğraşma. Çalışma. Gayret gösterme.İslâmiyette mücahedenin ehemmiyeti hakkında Deylemî den (R.A.) mervi Hadis i Şerif meâli: Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zât ı Uluhiyetine… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • SAMİMİYET — İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık.(Niyet i hâlisenin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus lillâh için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde; ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İLLÂ — (İstisnâ edatıdır) Maadâ, olmadığı suretle, alel husus, mutlaka, illâ, meğer, aksi hâlde, ne olursa olsun, bâhusus, ancak (gibi mânalara gelir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.